"Bromoil prints. Pictorialist photography by Joaquim Pla Janini”

Traductor de Google:
Exhibitions. Photographs of great beauty, with landscapes and portraits of people linked to the sea, produced with the bromoil print technique.

This exhibition offers an insight into the photographer Joaquim Pla Janini, one of the greatest exponents of pictorialist photography in Catalonia, and explains the uniqueness of the bromoil print photography technique he used.

This is the first time on display for this collection of 34 bromoil prints, produced between 1927 and 1962 and belonging to the MMB archive. These are photographs of great beauty, with landscapes and portraits of people linked to the sea. All the works represent topics found in the costumbrismo genre, highlighting traditional activities linked to the sea.

"Bromoil prints. Pictorialist photography by Joaquim Pla Janini” features tactile elements for the visually impaired, plus tours with commentaries for people with visual disabilities, hearing disabilities and people with mental health problems.

Activities based around the exhibition (prices and ticket reservations to be confirmed)

Photography dialogues

A cycle of dialogues where two people specialising in historical photography will be discussing various topics linked to the exhibition.

17 March 2022, from 6.30 pm to 8 pm. “Photography and the sea. An exhibition about Joaquim Pla Janini". 

Discussion about the challenge of photographing the sea, from the start of the history of photography. Hugely talented artists such as Pla Janini have captured beautiful maritime scenes, now on display for the first time in a temporary exhibition by the Maritime Museum.

12 May 2022, from 6.30 pm to 8 pm “Dr. Pla Janini and the Photographic Group of Catalonia (AFC)”,

Discussion about Pla Janini in connection with the AFC, a near-centenarian association founded in Barcelona to foster and promote photography. We will be discovering this artist’s personality, humanity and passion for photography, as well as his ties with the AFC, which he headed between 1927 and 1929.

29 September 2022, from 6.30 pm to 8 pm. “The pictorialist photographers. When photography wanted to be art”. 

Ever since photography was invented, there has been much debate over whether it is art or not. Pictorialism started life as a current where photographers understood and made the case for photography as a means of artistic expression, as painting was.

Workshop on the bromoil print technique

Activity aimed at anybody wishing to broaden their experience in the field of creative photography. The workshop offers participants a first experience of the bromoil print technique (May 2022).

Schedule

Others

Occur on:
Espai Mirador.

El Museu Marítim de Barcelona presenta l’exposició temporal Bromolis. Fotografia pictorialista de Joaquim Pla Janini. La mostra presenta la figura del fotògraf Joaquim Pla Janini, un dels màxims exponents de la fotografia pictorialista a Catalunya, i posa èmfasi en la singularitat de la tècnica fotogràfica emprada, el bromoli transportat.

A l’exposició es mostra per primera vegada la col·lecció dels 34 bromolis transportats realitzats entre els anys 1927 i 1962, i que pertanyen al fons del Museu Marítim de Barcelona. Es tracta de fotografies de gran bellesa amb paisatges i retrats de gent de mar. Totes elles representen temes costumistes que realcen les activitats tradicionals al mar.

L’exposició Bromolis ha estat organitzada pel Museu Marítim de Barcelona, i ha comptat amb el comissariat de Maria de los Santos Garcia Felguera, professora d'Història de l'art i de la fotografia a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; Laura Covarsí, fotògrafa, historiadora de l’art i conservadora-restauradora de patrimoni fotogràfic; David González, historiador i arxiver de l’Arxiu Històric de Sabadell; i Sílvia Dahl, conservadora i responsable de l’arxiu

fotogràfic del Museu Marítim de Barcelona.

Bromolis és una oportunitat per mostrar i reivindicar l’obra d’un fotògraf singular, Joaquim Pla Janini, i una nova ocasió del Museu Marítim de Barcelona per donar a conèixer el seu extens fons de col·leccions, i en concret, de la seva col·lecció fotogràfica formada per més de 500.000 artefactes fotogràfics, entre ells, l’obra de caire marítim d’autors singulars com Pau Audouard, Antoni Esplugas o Napoleó. La col·lecció consta, a més, procediments fotogràfics diversos com daguerreotips, albúmines, ferrotips, plaques estereoscòpiques, diapositives i fotografia digital, entre altres.

Coincidint amb l’exposició, s’ha editat el llibre Bromolis. Fotografia pictorialista de Joaquim Pla Janini. No és simplement el catàleg de l’exposició, sinó un llibre per divulgar l’art de la fotografia al mar, així com l’obra d’aquest important però poc estudiat exponent de la fotografia pictorialista a Catalunya.

A més, l’exposició Bromolis disposa d’elements tàctils per a persones amb discapacitat visual, i es programaran visites comentades per a persones amb discapacitat visual, discapacitat auditiva i també per a persones amb problemes de salut mental.

Activitats al voltant de l'exposició: (preu i reserva d'entrades a concretar)

Diàlegs de fotografia Cicle de diàlegs on participaran dues persones especialistes en fotografia històrica, que conversaran al voltant de diversos temes relacionats amb l’exposició Bromolis. Fotografia pictorialista de Joaquim Pla Janini:

17 de març 2022, de 18.30 a 20h Diàleg 1. La fotografia i el mar. Una exposició sobre Joaquim Pla Janini. 

Conversa sobre el repte de fotografiar el mar, des dels inicis de la història de la fotografia. Artistes dotats de gran talent, com Pla Janini, han plasmat belles escenes marineres, que es mostren de manera inèdita en l’exposició temporal del Museu Marítim de Barcelona.

12 de maig 2022, de 18.30 a 20h Diàleg 2. El Dr. Pla Janini i l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya.

Conversa sobre Pla Janini i la relació amb l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, una associació quasi centenària que es va fundar a Barcelona amb l’objectiu de fomentar i divulgar la fotografia. Coneixerem la personalitat, humanitat, i passió per la fotografia d’aquest artista, així com la seva relació amb l’AFC, que va dirigir entre 1927 i 1929.

29 setembre 2022, de 18.30 a 20h Diàleg 3. Els fotògrafs pictorialistes. Quan la fotografia volia ser art. 

Des dels inicis de la invenció de la fotografia s’ha discutit molt sobre el fet que la fotografia és o no és art. El Pictorialisme va néixer com un corrent on els fotògrafs entenien i reivindicaven la fotografia com un mitjà d’expressió artístic, com ho era la pintura.

-Taller sobre la tècnica del bromoli transportat, organitzat per l’IEFC. Activitat adreçada a totes aquelles persones que vulguin ampliar la seva experiència en el camp de la fotografia creativa. El taller proposa tenir un primer contacte amb la tècnica del bromoli transportat (maig 2022).

Museu Marítim de Barcelona - Espai Mirador

Address:
Av Drassanes, 1
:
Ciutat Vella
Neighborhood:
el Raval
City:
Barcelona
Where
Museu Marítim de Barcelona - Espai Mirador
When
From 24/02/2022 to 09/10/2022

Website

Web:
http://www.mmb.cat

You may also be interested in...

If you get bored in Barcelona...it's because you want to be!

Find out all the activities the city has in store for you

Barcelona offers plenty for discovery over the entire year