"Miró-ADLAN. An archive of modernity (1932-1936)"

Traductor de Google:
Exhibition. The exhibition presents documents and materials from ADLAN's extensive archive, preserved by various centres both public and private, most notably the archives at COAC (the Catalan College of Architects) and the Joan Miró Foundation.

"Miró-ADLAN. An archive of modernity (1932-1936)” is a reconstruction of the key role played by the group of artists and intellectuals ADLAN (Friends of New Art) in introducing modernity to the Republican Barcelona of the 1930s. While in the big European cities the avant-garde had the support of critics and collectors, here modernity needed the determination of an enthusiastic group that wanted to regenerate Catalan culture, a group that took Joan Miró as standard bearer in their promotion of "new art".

Adelita Lobo, ADLAN's secretary, played a fundamental role in the documentation and preservation of the material in this archive: invitations, notebooks and posters become objects of memory and permit the recreation of the key contribution that the group made to the construction of modernity in Catalonia, organising more than 50 events taking in all the artistic disciplines - painting, architecture, dance, circus, photography, film, etc. Also on show is a selection of works from the five ephemeral exhibitions that Miró held in Barcelona so that members of the group could see for the first time the pieces that would later travel to Paris, New York and Zurich. These exhibitions, open only to ADLAN members, served as a sort of laboratory where the artist could showcase the experimental nature of his work and his ongoing collaboration with the group.

The conservation of the documents on display has been crucial in recreating the places, events and people who made this regeneration of the concept of modern culture possible, including Joan Prats, José Luis Sert, Adelita Lobo, J. V. Foix and Sebastià Gasch, all members of the Catalan petite bourgeoisie. ADLAN's influence spread among Barcelona's artists, architects, writers, and musicians, especially in the post-war years and in the 1970s. The close ties between ADLAN and GATCPAC (Group of Catalan Architects and Technicians for the Progress of Contemporary Architecture) forged an understanding of modernity linked to architectural rationalism and visual surrealism, and at the same time led to the creation of the Joan Miró Foundation.

Schedule

Others

Occur on:
Museu.

Miró-ADLAN. Un arxiu de la modernitat (1932-1936) reconstrueix el paper cabdal que va tenir el grup d'artistes i intel·lectuals ADLAN (Amics de l'Art Nou) en la introducció de la modernitat a la Barcelona republicana dels anys trenta. Mentre que a les grans ciutats d'Europa les avantguardes gaudien del suport de la crítica i dels col·leccionistes, aquí la modernitat va necessitar l'empenta d'un grup entusiasta que volia regenerar la cultura catalana i que va prendre Joan Miró com a estendard en la promoció de l'"art nou".

L'exposició presenta els documents i materials del gran arxiu d'ADLAN, conservat en diversos centres públics i privats, principalment als arxius del COAC i de la Fundació Joan Miró. La figura d'Adelita Lobo, secretària d'ADLAN, va ser fonamental en la documentació i preservació del material d'aquest arxiu: invitacions, quaderns o cartells es converteixen en objecte de memòria i permeten recrear el paper clau que va tenir el grup en la construcció de la modernitat a Catalunya, organitzant més de cinquanta actes de totes les disciplines artístiques -pintura, arquitectura, música, dansa, circ, fotografia, cinema, etc.També es presenta una selecció d'obres de les cinc exposicions efímeres que Miró va presentar a Barcelona amb l'objectiu que els socis del grup cultural poguessin conèixer en primícia les peces que després viatjarien a París, Nova York o Zuric. Aquestes mostres, obertes només als socis d'ADLAN, servien a l'artista de laboratori o de preescenari i posen de manifest el caràcter experimental de la seva obra i la seva persistent col·laboració amb els associats del grup.

La conservació dels documents exposats ha estat clau per poder recrear els llocs, els esdeveniments i els personatges que van fer possible aquesta regeneració del concepte de cultura moderna; algunes d'aquestes persones, de la petita burgesia catalana, són Joan Prats, Josep Lluís Sert, Adelita Lobo, J. V. Foix o Sebastià Gasch, entre d'altres. La influència d'ADLAN es va estendre entre els artistes, arquitectes, escriptors i músics de Barcelona, sobretot en els anys de la postguerra i en la dècada del 1970. L'estreta connexió entre ADLAN i el GATCPAC (Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània) va forjar una comprensió de la modernitat lligada al racionalisme arquitectònic i al surrealisme visual i és on es troba, al mateix temps, l'origen de la creació de la Fundació Joan Miró.

Fundació Joan Miró - Museu

Address:
Av Miramar, 1
:
Sants-Montjuïc
Neighborhood:
el Poble-sec
City:
Barcelona
Where
Fundació Joan Miró - Museu
When
From 12/03/2021 to 04/07/2021

You may also be interested in...

If you get bored in Barcelona...it's because you want to be!

Find out all the activities the city has in store for you

Barcelona offers plenty for discovery over the entire year