“New Babylon. To designate a work as art or not is a tactical decision”

Traductor de Google:
Exhibitions. First major retrospective on the artistic career of Marcelo Expósito (Puertollano,1966).

This exhibition is the first major retrospective on the artistic career of Marcelo Expósito (Puertollano, 1966).

The exhibition covers four decades of creative practice and activism during which Expósito produced a varied body of work, intrinsically linked to the theoretical conception of formal materialisation with references that are not only aesthetic but also critical, philosophical, literary, theatrical, historiographical and political, translated into production models that incorporate a pedagogical dimension.

From his early editorial and videographic works, produced in the first half of the 1980s, to his investigations into the visual imaginaries of Francoism in the 1990s; from the exhaustive research the artist carried out around social movements of the 2000s to his most recent pieces, some of which are unpublished, such as   Dulces sueños de una vida mejor.[Sweet dreams of a better life] Mentiras historiográficas, traiciones éticas y desastres políticos cometidos por el espectáculo de un régimen democrático neoliberal y monárquico contra una memoria histórica que se resiste a dormir en la paz de las cunetas [Historiographical lies, ethical betrayals and political disasters committed by the spectacle of a neoliberal and monarchical democratic regime against a historical memory reluctant to sleep in peace in the gutters]  (2021), or others that are being presented for the first time in a museographic context, such as the sound piece  La pandemia en germinal. [The pandemic in Germinal Una elegía global de la cuarentena. Parte 1: [A global elegy of quarantine. Part 1:] Los cuerpos que faltan [The Missing Bodies] (2020) and the document compilations  Nueva Babilonia revisitada. [New Babylon Revisited] Reconstruyendo la esfera pública democrática {Reconstructing the democratic public sphere] (2021) and  El precio del progreso.[The price of progress] Contrahistorias y críticas de la modernización [Counter histories and critiques of modernisation] (2021), the project is based on three different devices which serve as a conceptual triptych.

The first is the exhibition itself which features 54 works covering the period from 1982 to the present day. The second device is a publication conceived   ex profeso, a compilation of nine theoretical essays by Luis Ignacio García, Brian Holmes, Ana Longoni, Isabell Lorey, Cuauhtémoc Medina, Gerald Raunig, Valentín Roma, Jean-Christophe Royoux and the artist himself, together with various documents and texts that explain the various projects on display.

And finally, a digital retrospective of Expósito’s film work, organised by FICUNAM (International Film Festival of the UNAM) in collaboration with the Filmoteca UNAM in March 2021, which is accessible for the duration of this exhibition here, bringing together 25 films organised into nine themed blocks, with presentations by Ileana Diéguez, Anna Manubens, Ane Rodríguez and Alfredo Ruiz, among others.

Schedule

Aquesta mostra és la primera gran retrospectiva sobre la trajectòria artística de Marcelo Expósito (Puertollano, 1966). Reuneix els seus primers treballs editorials i videogràfics, realitzats durant la primera meitat dels vuitanta; les seves investigacions entorn dels imaginaris visuals del franquisme, desenvolupats als noranta; la seva exploració sobre les gramàtiques dels moviments socials, dels dos mil, així com un diversos projectes inèdits, duts a terme amb motiu d’aquesta exposició.

Feta en coproducció amb el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM (Ciutat de Mèxic), la Fundación Luis Seoane de la Corunya i la Casa de Iberoamérica de Cadis, aquesta exposició és la primera retrospectiva que s’ha fet fins ara sobre el conjunt de la trajectòria artística de Marcelo Expósito (Puertollano, 1966).

La mostra recorre quatre dècades de pràctica creativa i activista durant les quals Expósito ha generat una obra molt heterogènia, en què resulta inseparable la concepció teòrica de la materialització formal, amb referents no tan sols estètics, sinó també crítics, filosòfics, literaris, dramatúrgics, historiogràfics i polítics, traduïts en models de producció que incorporen una dimensió pedagògica.

Des dels seus primers treballs editorials i videogràfics, portats a terme a la primera meitat dels anys vuitanta, fins a les seves investigacions entorn dels imaginaris visuals del franquisme, a la dècada dels noranta; des de l’exhaustiva indagació que l’artista va desenvolupar al voltant dels moviments socials dels dos mil fins a les seves peces més recents, algunes d’elles inèdites, com Dulces sueños de una vida mejor. Mentiras historiográficas, traiciones éticas y desastres políticos cometidos por el espectáculo de un régimen democrático neoliberal y monárquico contra una memoria histórica que se resiste a dormir en la paz de las cunetas (2021), o d’altres que es presenten per primera vegada en un context museogràfic, com la proposta sonora La pandemia en germinal. Una elegía global de la cuarentena. Parte 1: Los cuerpos que faltan (2020) i les compilacions documentals Nueva Babilonia revisitada. Reconstruyendo la esfera pública democrática (2021) i El precio del progreso. Contrahistorias y críticas de la modernización (2021), el projecte s’articula a partir de tres dispositius diferents, que funcionen a la manera d’un tríptic conceptual. El primer és l’exposició pròpiament dita, en què es presenten 54 treballs que s’estenen des de 1982 fins al present. El segon dispositiu és una publicació, concebuda ex profeso, que compila nou assajos teòrics de Luis Ignacio García, Brian Holmes, Ana Longoni, Isabell Lorey, Cuauhtémoc Medina, Gerald Raunig, Valentín Roma, Jean-Christophe Royoux i el mateix artista, juntament amb nombrosos materials documentals i textos explicatius sobre els diversos projectes exposats. Per acabar, una retrospectiva digital de l’obra fílmica d’Expósito, organitzada pel FICUNAM (Festival Internacional de Cine de la UNAM) en col·laboració amb la Filmoteca UNAM al març de 2021 i accessible durant el temps de durada d’aquesta mostra a https://www.filmoteca.unam.mx/retrospectiva-marcelo-exposito/; reuneix 25 pel·lícules organitzades en nou blocs temàtics, amb les presentacions d’Ileana Diéguez, Anna Manubens, Ane Rodríguez i Alfredo Ruiz, entre d’altres.

La Virreina Centre de la Imatge

Address:
C la Rambla, 99
:
Ciutat Vella
Neighborhood:
el Raval
City:
Barcelona
Where
La Virreina Centre de la Imatge
When
From 11/06/2021 to 29/09/2021

You may also be interested in...

If you get bored in Barcelona...it's because you want to be!

Find out all the activities the city has in store for you

Barcelona offers plenty for discovery over the entire year