‘Print 3D. Reprinting reality’

Traductor de Google:
Exhibitions. How will 3D printing transform our daily life and what will it mean for the current manufacturing system?

This exhibition offers a chance to discover the practical applications of 3D printing being used in fields such as medicine, construction and art. We can also see how 3D printing enables us to recreate extinct species or archaeological relics, how we will use it in space and on other planets.

The exhibition is divided into eight themed areas. The first explains what 3D printing is and how it works. The second looks at the advances which 3D printing is facilitating in healthcare, such as pre-surgery printing and even skin tissue and artificial blood vessels.

The third looks at how 3D printing means rapid access to anything we need, as well as the personal adaptation of items and their personalisation. The fourth area delves us into the creative side through an art gallery with 3D printing progress in the most sensitive of worlds.

After this we enter a large room full of 3D-printed pieces: chairs, jars, maps, books etc. Not only will we be looking at them, but we will also be able to design furniture and objects.

In the sixth section we see how this technology enables us to construct the world around us. It has already been used to build a bridge in this country, which we can see a scale model of.

The seventh section explains how this revolution is very positive for the environment: manufacturing hubs around the world will give way to printing on a local scale, helping us to save on transport, energy and storage.

Finally, we’ll discover what this technology means for space travel. It will enable structures to be printed with materials from space and facilitate the expansion of humans beyond the Earth.

Schedule

Others

Occur on:
CosmoCaixa Barcelona.

"PRINT3D" és una exposició que ens convida a viatjar cap al futur a través de la impressió 3D. Fins a quin punt transformarà el nostre dia a dia i què suposarà això per al sistema productiu actual? Un recorregut a través d´aquesta mostra ens ajudarà a descobrir la versatilitat d´aquesta tecnologia. Hi trobarem múltiples aplicacions pràctiques en les quals ja s´està fent servir la impressió 3D, en camps tan diversos com la medicina, la construcció o l´art.

Navegarem pel temps gràcies a la impressió 3D, descobrint com ens permet recrear espècies extintes o relíquies arqueològiques amb tota mena de detalls. Però no només podrem viatjar al passat, sinó que també imaginarem el nostre futur, fent servir aquesta mena d´impressió a l´espai i en altres planetes. En aquests escenaris on els recursos són molt limitats, la versatilitat d´aquesta tecnologia és inigualable. Fins a on ens durà la impressió 3D?

Per conèixer l´abast d´aquesta revolució impulsada per la impressió 3D, recorrerem vuit àrees temàtiques. A la primera s´explica què és i com s´imprimeix en 3 dimensions. Un segon àmbit exposa els múltiples avenços que la impressió 3D està permetent a l´àrea sanitària, com ara la realització d´impressions prèvies a les intervencions quirúrgiques i fins i tot la impressió de pell i vasos sanguinis. El tercer àmbit exposa com el fet d´imprimir en 3D no només significa l´accés ràpid a quelcom que necessitem, sinó que també suposa l´adaptació personal de les coses i la seva customització. En una quarta àrea temàtica ens submergirem en la creativitat de l´individu en tots els seus aspectes. El visitant es podrà endinsar en una galeria d´art i gaudir dels avenços de la impressió 3D en el món més sensitiu.

Després de sortir de la galeria, entrarem en una gran sala plena de peces impreses en 3D: cadires, gerros, làmpades, llibres... Però no només mirarem, sinó que podrem dissenyar mobiliari i objectes. En el sisè àmbit comprovarem que aquesta tecnologia ens permet construir el món que ens envolta. Al nostre país ja tenim un pont imprès, i el veurem en maqueta. En el setè àmbit, comprendrem que aquesta revolució és molt positiva per al medi ambient: els focus de fabricació mundial donaran pas a les impressions a escala local, que ens faran estalviar en transport, energia i emmagatzematge. Per últim, descobrirem el que aquesta tecnologia representarà en l´exploració espacial. Permetrà imprimir estructures espacials fetes amb materials de l´espai i facilitarà, en definitiva, l´expansió dels humans més enllà de la Terra.

Address:
C Isaac Newton, 26
:
Sarrià-Sant Gervasi
Neighborhood:
Sant Gervasi - la Bonanova
City:
Barcelona
When
From 29/09/2020 to 19/09/2021

You may also be interested in...

If you get bored in Barcelona...it's because you want to be!

Find out all the activities the city has in store for you

Barcelona offers plenty for discovery over the entire year