‘On photography’

Traductor de Google:

In 1977 Susan Sontag published On Photography, a collection of texts written between 1971 and 1977 for the legendary magazine The New York Review of Books.

The book immediately gained wide acclaim, becoming a veritable combat manifesto: at the end of the “century of the image”, as the 20th century was called, a visual literature began to assert itself that combined outreach and sophistication, and that countered both the theoretical straitjackets of the time and historicist narratives.

On Photography belongs to a long list of books that, without being strictly rigorous, were decisive in the formation of a way of looking at the world in the 20th century; books that turned away from the inner sanctums of academics and specialists and arose out of personal poetics, sometimes from untimely perspectives.

The exhibition is based on the hypothesis that On Photography could be read as a curatorial exercise; that is, that Sontag wrote her various texts following a way of working that verged on exhibition curatorship. Hence, after the emptying of each and every one of the references provided by the author, they were rendered in museum language, constructing a sort of three-dimensional essay in which the sources, the images and their narrative links lie on the same level of reading.

This exhibition inaugurates the new ground floor spaces, which seek to expand and incorporate the content of La Virreina Centre de la Imatge out towards La Rambla. It forms part of a series of proposals that take a new approach to Susan Sontag’s legacy.

Schedule

Others

Se celebra a:
La Virreina Centre de la Imatge.


Aquesta mostra parteix de la hipòtesi que «Sobre la fotografia», l´emblemàtic llibre que Susan Sontag va publicar el 1977, pot ser explorat com un exercici curatorial. O, si més no, que l´autora va elaborar el seu assaig seguint una metodologia pròxima als usos digitals de les imatges, sense la pretensió de construir un altre nou «museu imaginari».

El 1977 Susan Sontag publica Sobre la fotografia, una recopilació de textos escrits entre 1971 i 1977 per a la mítica revista The New York Review of Books.

El llibre adquireix immediatament una gran notorietat i esdevé un veritable manifest de combat: a finals del «segle de la imatge» –com hom anomenava el segle xx– es comença a imposar una literatura visual que enllaça divulgació i sofisticació, i que replica tant a les cotilles teòriques de l´època com a les narracions historicistes.

Sobre la fotografia prolonga el camí iniciat per Walter Benjamin i Roland Barthes, els dos grans mestres de Sontag; dialoga amb el tipus d´anàlisi sociopolítica de Siegfried Kracauer, Umberto Eco i, especialment, John Berger; i anticipa lectures posteriors, com les de Camille Paglia o, en un altre sentit, de Siri Hustvedt.

Tanmateix, el que potser obre el popular assaig de l´escriptora nord-americana és un discurs sobre les imatges basat en l´associació d´idees i autors oposats, l´ècfrasi fotogràfica i un cert moralisme contemporani, tot plegat amb l´estil abrasiu i trepidant que caracteritza l´obra de Susan Sontag.

En aquest sentit, caldria fer notar que Sobre la fotografia s´afegeix a la llarga llista de llibres que, sense ser estrictament rigorosos, foren decisius en la formació d´una manera de mirar el món durant el segle xx; llibres que s´allunyaven dels cenacles acadèmics o especialitzats i que van sorgir de poètiques personals, de vegades des d´enfocaments inoportuns.

La mostra parteix de la hipòtesi segons la qual Sobre la fotografia es podria llegir com un exercici curatorial; és a dir, que Sontag va elaborar els seus diversos textos seguint una lògica de treball propera al comissariat expositiu. És per això que, després del buidatge de totes i cadascuna de les referències aportades per l´autora, aquestes s´han traduït al llenguatge museogràfic, i s´ha construït, doncs, una mena d´assaig en tres dimensiones on les fonts, les imatges i els seus vincles narratius es troben en un mateix nivell de lectura.

Aquesta exposició, que inaugura els nous espais de la planta 0, els quals pretenen expandir i incorporar els continguts de La Virreina Centre de la Imatge cap a la Rambla, s´inscriu dins d´una sèrie de propostes de revisió del llegat de Susan Sontag.

Així doncs, entre 2017 i 2018 va tenir lloc el cicle Sobre la fotografia, en el qual dotze fotògrafes van establir successius diàlegs on relacionaven els seus paradigmes, les seves pràctiques i els seus posicionaments.

Igualment, el 2019, amb motiu del 15è aniversari de la mort de l´escriptora, La Virreina Centre de la Imatge i Arcàdia van publicar per primera vegada en català Sobre la fotografia, juntament amb dos textos addicionals, també sense traducció prèvia.

La Virreina Centre de la Imatge

Address:
C la Rambla, 99
:
Ciutat Vella
Area:
El Raval
Post Code:
08002
City:
Barcelona
Where
La Virreina Centre de la Imatge
When
From 09/06/2020 to 27/09/2020.

You may also be interested in...

If you get bored in Barcelona...it's because you want to be!

Find out all the activities the city has in store for you

Barcelona offers plenty for discovery over the entire year