‘Do you work or design?’

Traductor de Google:

Reobertura el 16 de juny.

Exhibitions. ‘Do you work or design? New visual communication. 1980-2003’ is the new exhibition at the Museu del Disseny.

The 1980s and 1990s were peak moments for graphic design.

After the death of Franco, with Spain’s full integration into Europe and the establishment of democracy, designers had the opportunity to participate in a process of creating and transforming the image of public institutions, private organisations and companies.

This exhibition shows an era of extraordinary vitality, euphoria and celebration which has been described as a design boom. Fuelled largely by institutional support and the media, this boom left us an expression which became celebrated and reflected its popularity: “Do you design or work?” But graphic designers, far from being frivolous, designed and worked intensely, as can be seen if we analyse this period when design began to have a major social presence.

With the advent of the Macintosh computer and the arrival of the new millennium, new perspectives and specialities began to emerge. Spanish graphic designers managed to consolidate their profession and project themselves abroad, while they also began to grapple with new challenges such as sustainability, information overload and the increasing multiculturalism of our societies.

Schedule

Les dècades de 1980 i 1990 van ser un moment estel·lar per al disseny gràfic.

Després de la mort de Franco, amb la integració plena a Europa i l´establiment de la democràcia, els dissenyadors van tenir l´oportunitat de participar en un procés de creació i transformació de la imatge de les institucions públiques, les organitzacions privades i les empreses.

Va ser una època de vitalitat extraordinària, d´eufòria i celebració, descrita com «el boom del disseny». Alimentat en gran manera pel suport institucional i els mitjans de comunicació, aquest boom ens va deixar una expressió que es va fer cèlebre i que reflectia la seva popularitat: «Dissenyes o treballes?». Però els dissenyadors gràfics, lluny de tota frivolització, dissenyaven i treballaven intensament, com es pot comprovar si s´analitza aquell moment, en què el disseny va començar a tenir més presència social.

Amb la irrupció de l´ordinador Macintosh i l´arribada del nou mil·lenni van sorgir noves perspectives i especialitats. Els nostres dissenyadors gràfics van aconseguir consolidar-se i projectar-se internacionalment mentre començaven a enfrontar-se amb nous reptes, com el de la sostenibilitat, la sobrecàrrega informativa o el creixent multiculturalisme de les nostres societats.

Address:
Plaça de les Glòries Catalanes, 37*38
:
Sant Martí
Neighborhood:
el Parc i la Llacuna del Poblenou
City:
Barcelona
When
Permanent event

You may also be interested in...

If you get bored in Barcelona...it's because you want to be!

Find out all the activities the city has in store for you

Barcelona offers plenty for discovery over the entire year